Кафедра комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій
Кафедру засновано в Міжнародному гуманітарному університеті в 2004 році. Кафедра комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій здійснює підготовку фахівців за спеціальностями (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за спеціальностями :

123 Комп’ютерна інженерія
Метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій здатних вирішувати складні задачі та практичні проблеми проектування, розробки та тестування комп’ютерних систем, володіти сучасними методами розроблення та обслуговування комп’ютерних систем та мереж різного призначення.

125 Кібербезпека
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної кібербезпеки. Характерною особливістю даної програми є надання можливості поглибленого вивчення дисциплін, присвячених безпеці інформаційно-телекомунікаційних систем, програмного забезпечення та захисту інформації.

За період існування кафедри силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу створено та обладнано ряд кабінетів та лабораторій.
Для здобуття студентами практичних навиків з монтажу, обслуговування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також для проходження навчально-виробничих практик створена міжкафедральна навчально-практична майстерня. В лабораторіях та в майстерні встановлене сучасне обладнання, яке дає можливість вести підготовку фахівців з технічних спеціальностей на достатньо високому рівні. Виконано обладнання кабінету математичного моделювання, інформаційної безпеки, інформаційно-комунікаційних систем та мереж.
Для виконання студентами лабораторних робіт з комп’ютерної електроніки, телекомунікаційних систем та мереж, проектування трансляторів, організацій баз даних, моделювання, структурованих кабельних систем, програмно-технічних засобів захисту інформації, з основ протидії технічним розвідкам розроблені пакети прикладних програм, які використовуються студентами в навчальному процесі.
Всі лабораторії обладнані комп’ютерною технікою в кількості, яка забезпечує якісну підготовку фахівців.
З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з головним управлінням економічного розвитку та Європейської співпраці Одеської обласної державної адміністрації, Центром інформаційних технологій і технічного забезпечення ПрАТ «Укртелеком», Інститутом післядипломної освіти керівників і фахівців водного транспорту України, МППС «Аспект-Плюс», ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», ЗАТ «Діелектричні кабельні системи України», ТОВ «Агентство інформаційної безпеки „Юго-Запад”», ТОВ «Профіт», ПП «Арніка», ВКФ «Дата арт-Одесса» та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.

Науково-педагогічний склад кафедри


.

Завідувачка кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій,

кандидат технічних наук

Викладач кафедри комп’ютерної інженерії та інновацйних технологій

Старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій

Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій, кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій,

кандидат технічних наук

Викладач кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій

Доцент кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій, кандидат технічних наук

Made on
Tilda