Кафедра комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій
Кафедру засновано в Міжнародному гуманітарному університеті в 2004 році. Кафедра комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій  здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія. Метою кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій здатних вирішувати складні задачі та практичні проблеми проектування, розробки та тестування комп’ютерних систем, володіти сучасними методами розроблення та обслуговування комп’ютерних систем та мереж різного призначення.

З 2014 року кафедру комп’ютерних наук та інноваційних технологій очолює кандидат технічних наук В.І. Гура. За період існування кафедри силами професорсько-викладацького та навчально-допоміжного персоналу створено та обладнано ряд кабінетів та лабораторій: кабінет програмування, лабораторії фізики, схемотехніки та комп’ютерної електроніки
структурованих кабельних систем, мікропроцесорів та мікроконтролерів.
Для здобуття студентам практичних навиків з монтажу, обслуговування та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, а також для проходження навчально-виробничих практик створена міжкафедральна навчально-практична майстерня. В лабораторіях та в майстерні встановлене сучасне обладнання, яке дає можливість вести підготовку фахівців з технічних спеціальностей на достатньо високому рівні. Виконано обладнання кабінету математики та математичного моделювання, інформаційної безпеки, інформаційно-комунікаційних систем та мереж.
Для виконання студентами лабораторних робіт з основ схемотехніки, комп’ютерної електроніки, телекомунікаційних систем та мереж, проектування трансляторів, організацій баз даних, моделювання, структурованих кабельних систем, програмно-технічних засобів захисту інформації, з основ протидії технічним розвідкам розроблені пакети прикладних програм, які використовуються студентами в навчальному процесі.
Всі лабораторії обладнані комп’ютерною технікою в кількості, яка забезпечує якісну підготовку фахівців.
З метою впровадження в навчальний процес новітніх наукових досягнень, організації та структуризації науково-дослідної та виробничо-практичної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, факультетом від імені університету підписані договори про творчу співпрацю з ТОВ «Белста», Головним управлінням економічного розвитку та Європейської співпраці Одеської обласної державної адміністрації, Центром інформаційних технологій і технічного забезпечення ПрАТ «Укртелеком», Інститутом післядипломної освіти керівників і фахівців водного транспорту України, МППС «Аспект-Плюс», ДП «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення», ЗАТ «Діелектричні кабельні системи України», ТОВ «Агентство информационной безопасности „Юго-Запад”», ТОВ «Профіт», ПП «Арніка», ВКФ «Дата арт-Одесса» та Управлінням науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації.

Науково-педагогічний склад кафедри


.
Гура Володимир Ігоревич
Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інноваційних технологій, кандидат технічних наук, доцент
Мазур Ганна Дмитрівна
Радюк Павло Михайлович
Доктор філософії, доцент
Леонов Юрій Григорович
Доктор фізико-математичних наук, доцент
Made on
Tilda