Кафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій створена з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету Сергія Васильовича Ківалова на базі факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук.


Спеціальності, які забезпечує кафедра
Кафедра Інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем та другим (магістерським) рівнями за спеціальностями:

121 Інженерія програмного забезпечення
Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій здатних вирішувати складні задачі та практичні проблеми проектування, розробки та тестування програмних систем, володіти сучасними методами розроблення та обслуговування програмного забезпечення різного призначення.

125 Кібербезпека
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної кібербезпеки. Характерною особливістю даної програми є надання можливості поглибленого вивчення дисциплін, присвячених безпеці інформаційно-телекомунікаційних систем, програмного забезпечення та захисту інформації.


Науково-педагогічний склад кафедри
Григор’єва Тетяна Ігорівна

Завідувачка кафедри Інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент
Стрелковська Ірина Вікторівна
Декан факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук, доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Senior member IEEE
Данилець Євген Валентинович
Кандидат технічних наук, доцент
Паскаленко Вікторія
Миколаївна
Викладач
Клімішина Ірина Вікторівна
Викладач
Made on
Tilda