Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра комп’ютерних наук створена з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету Сергія Васильовича Ківалова на базі Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук.

Кафедра комп’ютерних наук готує фахівців, які володіють професійними компетентностями у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, затребуван их та конкурентоспроможн их на ринку праці в ІТ- та телекомунікаційний індустрії. При підготовці ІТ-фахівців враховуються всі сучасні вимоги стейкхолдерів, впроваджуються найкращі європейські практики та міжнародні стандарти.
Колектив кафедри комп’ютерних наук складається з висококваліфікованих викладачів, які вільно володіють матеріалом дисциплін, мають практичний досвід та пройшли стажування в закордонних вишах, вільно спілкуються та викладають англійською.


Кафедра комп’ютерних наук готує фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями зі спеціальностей:
122 Комп’ютерні науки,
172 Телекомунікації та радіотехніка (Освітня програма "Комп’ютерні мережі та Інтернет").
Зміст дисциплін, які викладаються на кафедрі грунтується на підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та телекомунікацій.

Дисципліни, які викладаються студентам спеціальності 122 Комп’ютерні науки: «Скриптові мови програмування», «Організація баз даних та знань», «Python - програмування», «JavaScript - програмування», «Крос-платформне програмування», «Технології розподілених систем та обчислень», «Методи та системи штучного інтелекту», «Інтелектуальний аналіз даних», «Засоби Data Mining», «Програмування для мобільних платформ», «Машинне навчання». Значну увагу при підготовці фахівців приділено вивченню та практичному застосуванню компетентностей вибіркових дисциплін «Комп ’ ютерн ий дизайн», «3 D - моделювання», «Анімація та рендерінг», «Motion - дизайн», «Обробка відео та зображень» . Частина дисциплін забезпечує знання з Web -технологій та Web -дизайну, включно з вибірковими дисциплінами «UI/UX - дизайн», "Front-end та Back-end розробка". Освітня програма має вибіркові дисципліни, які забезпечують знання з сучасних мережних та комп’ютерних технологій: «Комп ’ютерні мережі», «Програмування мікроконтролерів та Інтернет-речей».


Дисципліни , які викладаються студентам спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (Комп’ютерні мережі та Інтернет): «Телекомунікаційні та інформаційні мережі» , « Безпроводові мережі та мережі ІоТ», « Захист інформації в телекомунікаційних системах» , «Технології програмування та бази даних», «Python - програмування», «Web -технології та Web -дизайн», «Технології ІР-мереж», «Системне адміністрування комп’ютерних мереж», « Цифрова обробка сигналів та зображень», «Мобільні комунікації», «Інтернет речей» . Зміст дисциплін базується на формуванні у майбутніх фахівців знань сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, навичок компетентного адміністрування комп’ ютерних мереж та основних навичок з програмування та захисту інформації.

Науково-педагогічний склад кафедри
Завідувачка кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Кандидат технічних наук, доцент
Кандидат технічних наук, доцент
Кандидат технічних наук, доцент
Made on
Tilda