Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра комп’ютерних наук створена з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету Сергія Васильовича Ківалова на базі Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук.

Кафедра комп’ютерних наук готує фахівців, які володіють професійними компетентностями у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, затребуван их та конкурентоспроможн их на ринку праці в ІТ- та телекомунікаційний індустрії. При підготовці ІТ-фахівців враховуються всі сучасні вимоги стейкхолдерів, впроваджуються найкращі європейські практики та міжнародні стандарти.
Колектив кафедри комп’ютерних наук складається з висококваліфікованих викладачів, які вільно володіють матеріалом дисциплін, мають практичний досвід та пройшли стажування в закордонних вишах, вільно спілкуються та викладають англійською.


Кафедра комп’ютерних наук готує фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями зі спеціальностей:
122 Комп’ютерні науки,
172 Електронні комунікації та радіотехніка (Освітня програма "Комп’ютерні мережі та Інтернет").
Зміст дисциплін, які викладаються на кафедрі грунтується на підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та телекомунікацій.


Науково-педагогічний склад кафедри
Завідувачка кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук, доцент
Доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук
Доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук
Доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат технічних наук
Made on
Tilda