Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра комп’ютерних наук створена з ініціативи Президента Міжнародного гуманітарного університету Сергія Васильовича Ківалова на базі Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук.

Кафедра комп’ютерних наук готує фахівців, які володіють професійними компетентностями у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, затребуван их та конкурентоспроможн их на ринку праці в ІТ- та телекомунікаційний індустрії. При підготовці ІТ-фахівців враховуються всі сучасні вимоги стейкхолдерів, впроваджуються найкращі європейські практики та міжнародні стандарти.
Колектив кафедри комп’ютерних наук складається з висококваліфікованих викладачів, які вільно володіють матеріалом дисциплін, мають практичний досвід та пройшли стажування в закордонних вишах, вільно спілкуються та викладають англійською.


Кафедра комп’ютерних наук готує фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями зі спеціальностей:
122 Комп’ютерні науки,
172 Електронні комунікації та радіотехніка (Освітня програма "Комп’ютерні мережі та Інтернет").
Зміст дисциплін, які викладаються на кафедрі грунтується на підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та телекомунікацій.


Науково-педагогічний склад кафедри
Завідувачка кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Кандидат технічних наук, доцент
Кандидат технічних наук, доцент
Кандидат технічних наук, доцент
Made on
Tilda